Giriş

DAO’ların oldukça kişiselleştirilebilir ve adaptasyona açık olduğunun altını çizmekte yarar var. Aşağıdaki içerik, onaylanmış tekliflerin ve süreç kapsamındaki girişimlerin mevcut durumuna göre değiştirilecektir.

Özet

BitDAO, merkeziyetsiz ekonominin mimarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. BIT token sahipleri tarafından oylaması yapılan teklifler için açık bir platformdur.

Yönetişim

BitDAO, $BIT token sahipleri tarafından yönetilir. BitDAO forumunda taslak teklifler, BitDAO Yönetişim Modülünde (Snapshot) ise resmi teklifler yayınlamak izne dayalı değildir. $BIT bulundurmak, $BIT’leri delege etmek ve teklif süreçlerine katılmak izne dayalı değildir.

Yeni girişimler başlatmaktan, hazine kaynaklarını transfer etmeye ve anımsatmaya; operasyon ekiplerine yetki vermek ve verilen yetkilerde değişiklik yapmaktan, düzeltici önlemler almaya kadar tüm kararlar, $BIT token sahiplerinin teklifleri ile önerilerine tabidir.

Kaynak Yönetimi

BitDAO hazinesi aşağıdakilerle büyüyor:

  1. Mantle (modüler blok zinciri yığınının çeşitli katmanlarından gelen akışlara sahip Ethereum Rollup’ı) gibi başlıca BitDAO ürünlerden gelen net akışlar.

  2. Hazinede veya off-chain olarak tutulan varlıkların değerinde meydana gelen artış.

  3. Bybit’in sunduğu katkılar.

BitDAO hazinesi kaynaklarını şunlara tahsis ediyor:

  1. Başlıca BitDAO Ürünlerinin (BIP-19 Mantle Bütçesine göz atabilirsiniz) gelişimini ve benimsenmesini fonlamak

  2. Özel girişimler (Forte ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde ortaya çıkan Game7 ve öğrenci gruplarıyla gerçekleştirilen iş birliği sayesinde ortaya çıkan EduDAO)

  3. Likidite desteği ve BIT Satın Alma programları

  4. Diğer kuruluşlarla yapılan token takasları

Hazine hareketleri, Hazine İzleyici üzerinden takip edilebilir.

Prensipler

BitDAO bir şirket değildir. Bir yönetim ekibi veya çalışanları bulunmaz. BitDAO, BIT token sahibi olan tasarımcı ve mimarlar ile paydaşlardan oluşan bir topluluk olup projenin başarılı olması için ellerini taşın altına koymuşlardır.

Herkes BitDAO için iş ortaklığı veya protokol yenilemesi teklifinde bulunabilir. BIT token sahipleri, söz konusu tekliflerin onaylanması veya reddedilmesi için oylama yapabileceklerdir.

BIT sahibi olmak, token sahiplerine teklif verme veya tekliflerde oy kullanma hakkı verir. Token sahiplerinin isteklerini diğer katkıda bulunanlara dayatabileceği anlamına gelmez. Örneğin, “BitDAO, X ürününü tasarlamalıdır.” şeklinde bir teklifin uygulamaya geçirilmesi pek mümkün değildir. Bunun nedeni, BitDAO’nun herhangi bir çalışanının olmaması ve üçüncü taraf ekipleri harekete geçmek üzere zorlayamamasıdır. Böyle bir teklif verilecekse bu teklifin “X ürününe ihtiyaç bulunduğunu düşünüyoruz. Bu ürünü tasarlayacağız. BitDAO fonlama talebi ve ayrıntılı teklif şöyledir.” şeklinde yazılması gerekmektedir.

Diğerlerinin sponsoru olduğu iş ortaklıkları veya BIT kullanım alanları için bir yönetişim teklifi gerekmez (örneğin hackathon’lar veya eğitim etkinlikleri). BitDAO, herkese açık ücretsiz tanıtımlar ile BIT kullanım alanlarını memnuniyetle karşılamaktadır.

Last updated